Schapen/geitenvoeders

Schapen/GeitenSchapen/GeitenSchapen/GeitenOok voor u als schapenhouder hebben wij een totaal pakket aan producten die de rentabiliteit van uw bedrijf kan verhogen. De aanvullende schapenvoeders voorzien in de behoefte aan de gewenste nutriënten. De Schapenmineralen emmer is geschikt om naast krachtvoer de voeding te optimaliseren indien dit wenselijk is. zie ook ........

De rentabiliteit van de schapenhouderij hangt nauw samen met het aantal lammeren wat kan worden grootgebracht.
Vanaf vier weken voor de aanvang van het lammerenseizoen moeten de ooien de tijd krijgen om zich aan te passen aan het rantsoen. Naast een goede vitaminen - mineralen voorziening, speelt de krachtvoergift een belangrijke rol. Het langzaam opvoeren van de hoeveelheid krachtvoer is belangrijk. Dit om de ooi op het nieuwe rantsoen voor te bereiden en de conditie van hoog-drachtige schapen op niveau te houden waardoor de zo gewenste melkproductie vlot op gang komt.

Een goede voeding van drachtige ooien versterkt de levenskracht van de lammeren waardoor sterfte rondom de geboorte afneemt.

Het onderstaande schema kan, afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer, worden gehanteerd:

VOERSCHEMA:
Naast onbeperkt ruwvoer:
Schapenkorrels per dag:
4 weken voor aflammeren: 100 gram
2 weken voor aflammeren: 300 gram
1 week voor aflammeren: 500 gram
1 week na aflammeren: 1 kg
2 weken na aflammeren:
Ooi met tweeling: 1 kg
Ooi met eenling: 0,7 kg

De behoefte aan vitaminen en mineralen van de ooi hangt o.a. af van de melkproductie, het aantal lammeren, de ruwvoerkwaliteit, de leeftijd van de ooi en het ras. Daar de krachtvoergiften aan de ooi meestal niet zo hoog liggen, is het zaak te zorgen voor een extra aanvulling van mineralen en vitaminen. Wij hebben hiervoor de Schapenmineralen emmer.

Van deze schapenmineralen kunnen de dieren naar behoefte opnemen.

De aflam- en melkperiode
Het lammer seizoen is voor veel schapenhouders een spannende periode. Hoeveel lammetjes zullen er geboren worden en kan de ooi de lammeren grootbrengen?

Een goed gevoerde ooi kan twee of soms drie lammeren zogen. De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10% meer dan van een ooi met twee lammeren. Dit betekent dat of alle drie de lammeren te weinig melk krijgen of dat het zwakste lam veel te weinig krijgt. In dit geval is het soms zinvol om het derde lam op te fokken met kunstmelk. Als u twee gelijkwaardige lammeren bij de ooi houdt dan kan het derde lam volledig met kunstmelk groot worden gebracht.

Naast bovengenoemde omstandigheden zijn er nog een aantal andere situaties, waarin kunstmelk onontbeerlijk is;
- ooien met te weinig melkproductie
- moederloze lammeren
- opfok en afmesten van lammeren zonder moedermelk

Wij hebben hiervoor een kunstmelk. Deze kunstmelk is gemaakt met een speciale spraytechniek, waardoor zij ook bij lage temperaturen goed oplost. Belangrijk is bovendien dat de gebruikte techniek ervoor zorgt dat de kunstmelk minimaal 24 uur in homogene oplossing blijft. Dit houdt in dat het product zowel voor verse verstrekking als voor voorraadvoedering is in te zetten. Voor mensen die werken met voorraadvoedering betekent dit in de drukke lammerenperiode een flink stuk arbeidsbesparing omdat de melk slechts eenmaal daags klaargemaakt hoeft te worden.

Toepassingen Provilam kunstmelk

De producten kunnen o.a. worden ingezet in de hieronder genoemde situaties, die zich op elk schapenbedrijf kunnen voordoen:

Meerlingdrachten
Indien een ooi drie of meer lammeren werpt, is het voor de groei en ontwikkeling van alle lammeren beter om het derde of eventueel vierde lam met kunstmelk op te fokken. Zowel de lammeren die bij de ooi blijven als de lammeren die aan de lambar worden opgefokt, groeien beter, omdat per lam meer voedingsstoffen beschikbaar zijn.

Zwoegervrije opfok
Wanneer een bedrijf zwoegerziekte wil bestrijden, mogen de lammeren in het geheel geen melk van de ooi opnemen. Kunstmelk is dan het beste alternatief.

Zieke ooien en ooien met een te lage melkproductie
Ooien die ziek zijn, produceren te weinig melk voor het grootbrengen van een of meerdere lammeren. Daarnaast kan een ooi van nature een te lage aanleg voor melkproductie hebben.

Moederloze lammeren
Wanneer een ooi bij de geboorte van de lammeren of tijdens de zoogperiode sterft, is er vaak geen ander alternatief dan het opfokken van de lammeren op kunstmelk.

Opfok en afmesten van lammeren zonder moedermelk
Bij dit systeem is kunstmelk de oplossing. De lammeren worden op 1 dag na de geboorte weggehaald bij de ooi en ontvangen daarna onbeperkt kunstmelk. Uitvoerige proeven laten zien, dat met 1,5 liter kunstmelk/dag een daggroei van 450 gram te realiseren is. In 6 à 7 weken kan dan een eersteklas zuiglam afgeleverd worden van circa 26 kg. Ook bij de semi-intensieve afmestsystemen (met spenen op 6 weken of 10 weken) blijkt dat wanneer de dieren aan de melk gehouden worden totdat ze een opname van circa 15 kg melkpoeder (= 75 liter kunstmelk) gerealiseerd hebben, ze significant zwaarder afgeleverd kunnen worden dan wanneer ze alleen melk van de ooi ontvangen.

Samenvattend
Ook voor u als schapenhouder hebben wij een totaal pakket aan producten die de rentabiliteit van uw bedrijf kan verhogen. De aanvullende schapenvoeders voorzien in de behoefte aan de gewenste nutriënten. De Schapenmineralen emmer is geschikt om naast krachtvoer de voeding te optimaliseren indien dit wenselijk is. Onze kunstmelk is een kwalitatief hoogwaardige lammerenmelk, die geschikt is voor zowel het vers verstrekken als voor alle voorraadvoederings systemen. In situaties waarin de melk van de ooi niet toereikend is of ongewenst, bieden wij met deze kunstmelk de oplossing.

Hieronder vindt u ons complete schapenvoeders assortiment

Schapenkorrels Onderhoud

Productzak schapen/geiten

Aanvullend onderhoudsbrok voor schapen. Dit is een uitgebalanceerd onderhoudsvoer te voeren naast goed ruwvoer en/of weidegang.

Brokdiameter: 4mm

Zakgoed
Bestelcode: 23104
Big Bag
Bestelcode: 23204
Bulk
Bestelcode: 23006

Schapenkorrels

Productzak schapen/geiten

Aanvullend diervoeder voor schapen. Deze schapenkorrel voorziet in de behoefte van fokschapen bij normale conditie.

Brokdiameter: 4mm

Zakgoed
Bestelcode: 23102
Big Bag
Bestelcode: 23202
Bulk
Bestelcode: 23003

Schapenkorrels Luxe

Productzak schapen/geiten

Aanvullend energierijk diervoeder voor schapen. Te gebruiken bij fokschapen waarvan de conditie verbetering behoeft en te voeren bij melkrijke schapen.

Brokdiameter: 4mm

Big Bag
Bestelcode: 23203
Bulk
Bestelcode: 23005

Schapen en Lammeren Muesli

Productzak schapen/geiten

Aanvullend structuurrijk diervoeder voor schapen en lammeren waarmee wordt geinvesteerd in een goede ontwikkeling en gezonde toekomst. Een duurzaam product met een interessante filosofie. Zie ook......

Brokdiameter: gemengd 3 en 4 mm

Zakgoed
Bestelcode: 23103

Lammerenkorrels

Productzak schapen/geiten

Aanvullend diervoeder voor lammeren. Te gebruiken als eerste bijvoedering voor jonge lammeren en tevens voor het versneld afmesten van jonge dieren.

Brokdiameter: 4mm

Zakgoed
Bestelcode: 23101
Big Bag
Bestelcode: 23201
Bulk
Bestelcode: 23002

Provilam Super

Productzak Provilam

Een goed gevoerde ooi kan twee lammeren zogen. De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10% meer dan van een ooi met twee lammeren, waardoor tekorten ontstaan bij veelal het zwakste lam. Dit lam kan dan het best met kunstmelk grootgebracht worden. Ook kan in verband met zwoegervrije opfok, tekort aan melk door moederloze lammeren of te weinig melkproductie gekozen worden voor kunstmelk. Bij melkschapenbedrijven wordt de melk van ooien vaak gebruikt voor andere doeleinden, terwijl bij intensief aflammeren kunstmelk de uitkomst is. Provimi heeft voor al deze situaties een speciale kunstmelk voor lammeren beschikbaar; Provilam Super. Deze melk is ook bij lage temperaturen goed oplosbaar en blijft minimaal 24 uur in een homogene oplossing. Hierdoor is het geschikt voor voorraadvoedering. Klik hier voor meer .........

- Bevat 50% magere melkpoeder - Bevat hoge gehalten aan energie en eiwit - Is de perfecte vervanging van de melk van de ooi. Voerschema

Zakgoed 10 kg
Bestelcode: 23302

Schapenmineralenblok emmer

Productemmer schapen

De aflammerperiode, maar zeker ook de periode daarna, is een belangrijke fase voor uw ooien en de lammeren. Via de opname van vers gras in de weide wordt een groot deel van de energie opgenomen, aangevuld met krachtvoer. Daarnaast zijn aanvullende vitaminen en mineralen essentieel om te voorzien in de behoefte voor melkproductie en groei van de lammeren. Met name op vers gras schiet namelijk de dekking op het gebied van sporenelementen tekort. Provimi BV heeft de Rupromin Sheep mineralenemmer (code 19002) ontwikkeld, in een handige 12.5 kg emmer. Van deze weersbestendige mineralenemmer nemen de schapen hun vitaminen en mineralen naar behoefte op.
Gebruik: een emmer per 10 schapen of een emmer per 10 ooien met lammeren. Klik hier voor meer ...

Emmer 12,5 kg
Bestelcode: 23113

Crystalyx Extra High Energy

Productemmer schapen

Extra High Energy Crystalyx Extra High Energy is een gemineraliseerd voedings likblok specifiek ontwikkeld voor schapen en lammeren. Bevat energie, proteïnen, vitaminen, mineralen en spoorelementen. Door zijn brede toepassing kan deze het jaar rond verstrekt worden: - Als "flushing" voor de ooien. - Voor lammeren in de groei Tijdens het lammerseizoen. - Het ideale product is als aanvulling op het ruwvoeder van fokooien voor en tijdens het dek- en lammerseizoen. Crystalyx Extra High Energy is een zelfregulerend product d.w.z. elk dier neemt op wat hij nodig heeft, niet meer of minder. Ingrediënten: ME/Mj/kg 16.0, Suikers (uitgedrukt in sacharose) 30.0%, Oliën 14.0%, Proteïnen 12.0%, Proteïnen Equiv.Urea 5.0%, Vezels 0,1%, As 16.0%, Calcium 3.0%, Fosfor 1.0%, Magnesium 0.25%, Zink 1800 mg/kg, Mangaan 900 mg/kg, Jodium 60 mg/kg, Kobalt 16.0%, Selenium 9 mg/kg, Vitamine A 100.000 iu/kg, Vitamine D3 20.000 iu/kg, Vitamine E 1000 mg/kg.
Verkrijgbaar in emmers van 22,5 kg en kuipen van 80 kg.

Emmer 22,5 kg
Bestelcode: 23116

Aanvullende productenTo Top

Bestelcode Artikel Informatie
23321 Citonol 1 liter info
23301 Colstart Plus biestvervanger 25 gram info
23116 Crystalyx Extra High Energy likemmer 22,5 kg
23322 Dekblokken (rood, blauw, geel en groen) info
23323 Drenchspuit 20 ml + mondstuk info
23303 Footspray Vulnos 150 ml info
23324 Glijmiddel HVP 1 liter info
23325 Jodium Tinctuur 1% 250 ml info
23326 Lammeren speenfles flexi 1000 ml info
23328 Lammeren speenfles 500 ml info
23327 Lammerenspeen los transparant info
23329 Maden Repel Schapen 500 ml info
23330 Merkstif (paars of groen) info
23331 Nageboorte capsules info
23302 Provilam Super kunstmelk 10 kg gebruiksaanwijzing
23113 Schapenmineralen 12,5 kg emmer info
23112 Schapenliksteen 10 kg info
23332 Schapenpoot mesje info
23114 Vliegenblok info
22306 Wondspray 150 ml info