Racing Horse Feed - Gebruiksaanwijzing Vlasstrooisel

Vlas is een 100% natuurlijk strooisel voor paardenstallen en bestaat uit eerste keuze vlaslemen welke een optimale absorptie garanderen. Tijdens het productieproces van Vlas worden de vlas-lemen volledig ontstoft en worden alle onzuiverheden zoals zand, aarde en wortels uit de vlaslemen verwijderd. Omdat vlaslemen bestaan uit het centrale houtachtige deel van de vlasstengel, zijn zij beschermd tegen het eventuele gebruik van herbiciden en pesticiden. Vlas absorbeert 4 tot 5 keer meer dan houtkrullen en tot 12 keer meer dan stro. Door dit uitzonderlijk hoog absorberend vermogen blijft de bovenlaag steeds droog. Problemen met rotstraal worden daardoor uitgesloten. Vlas vormt geen proppen in de hoeven, drukt niet op de straal en kan gemakkelijk verwijderd worden. Vlaslemen hebben het uitzonderlijk vermogen om de urine te binden en zo de ontwikkeling van ammoniak sterk te verminderen. Daardoor zijn vlaslemen uitermate geschikt voor paarden met allergische luchtwegen. De ammoniak -reductie zorgt ook voor een verlaging van de geurhinder en vermindert het aantal vliegen in de stallen aanzienlijk. Vlas is economisch en werk-besparend. U hoeft slechts dagelijks de paardenvijgen te verwijderen en om de drie maanden volledig uit te mesten. Door het gebruik van vlaslemen vermindert het mestafval met 75%. De mest composteert zeer snel tot een compost met een neutrale pH-waarde. De mest verzuurt de gronden niet, in tegen-stelling tot de mest van houtkrullen. Vlas heeft een geringe opslag-capaciteit: 85% minder dan bijvoorbeeld stro. Vlas wordt geleverd in geperste balen van 21 kg. Deze zijn op pallets gestapeld en worden met eigen middelen gelost. De pallets zijn volledig in folie gewikkeld, waardoor ze buiten opgeslagen kunnen worden.

Gebruik

Gebruik voor een stal van 12m2:
4 � 5 balen vlas uitstrooien.
Vooraleer u de balen uitstrooit, maakt u de stalvloer nat waardoor u de vorming van de onderste vaste mat bevordert.
Dagelijks met een fijngetande riek de paardenvijgen verwijderen, zonder hierbij in de onderste laag van de strooiselmat te woelen.
De urine trekt namelijk naar onderen waar ze een vaste mat gaat vormen, de bovenlaag blijft evenwel droog.
Wekelijks een halve tot een volle baal vlas bijstrooien.
Na ongeveer 12 weken de stal volledig uitmesten.

Opmerking: In plaats van om de 12 weken uit te mesten, kan ook op de volgende manier gewerkt worden;

Alternatieve methode

� 4 � 5 balen vlas uitstrooien, Dagelijks de paardenvijgen verwijderen.
Na ongeveer 6 weken doet u de droge bovenlaag aan de kant van de stal, u haalt dan de onderste vaste urine-laag uit. Het droge strooisel dat u aan de kant deed, verdeelt u terug over de stal en u strooit een 1 � 2 verse balen bij.
Met deze methode kan u volledig uitmesten wanneer u dat best past en hebben de paarden bijvoorbeeld in de winter steeds een dikke laag in hun stal. Het gebeurt bij een pas gestrooide stal dat een paard van de vlas eet, meestal vinden ze er geen smaak in en stoppen ze er vlug mee.
Wij raden aan om voldoende ruwvoer als hooi of voordrooghooi bij te geven en als dat niet helpt is er nog de mogelijkheid om water vermengd met azijn over het strooisel te sproeien.
Bij het bijstrooien kunt u het verse strooisel mengen met het strooisel dat reeds in de stal ligt, dan eten paarden er niet van.